Een brood waarin de vulling is weggezakt, zorgt voor een ongelijke verdeling van de vruchten in het gebakken product. Delen van het brood kunnen kleffer zijn door de grote hoeveelheid vulling, terwijl andere delen vrijwel geen vulling bevatten.

Mogelijke oorzaken voor het wegzakken van de vulling zijn:

  • Er zijn te natte vruchten in het deeg gebruikt. Door het extra vocht dat deze vruchten met zich meebrengen, wordt het deeg enorm afgeslapt. Door het slappe deeg kan de juiste stevigheid niet ontstaan, waardoor de vruchten wegzakken. Zorg ervoor dat de vruchten voldoende geweld en winddroog zijn voor deze in het deeg te gebruiken.
  • Het deeg is te slap. Het deeg kan het gewicht van de vulling niet voldoende ondersteunen, waardoor deze wegzakken in het brooddeeg. Voeg niet te veel water toe aan het deeg om te voorkomen dat het deeg te slap wordt.