Beschuitbollen horen een fijne, regelmatige en wollige structuur te hebben. Wanneer de structuur bij de beschuitbollen niet juist is, zal deze structuur bij het tweede bakproces worden doorgevoerd tot beschuit. Mogelijke oorzaken voor een onregelmatige structuur zijn:

  • De beschuitbollen hebben een te warme narijs gehad. Hierdoor zijn ze te snel gerezen met als gevolg dat het deeg niet gelijkmatig rijst en een onregelmatige structuur ontstaat. Stel de temperatuur van de narijskast 2°C hoger in dan de gewenste deegtemperatuur en geef het een narijs van ±60 minuten.
  • De beschuitbollen zijn te vol gebakken. Wanneer het deeg te weinig ruimte in de beschuitdoppen heeft, krijgt het niet voldoende ruimte om te kunnen rijzen. Gebruik het juiste formaat beschuitdoppen en laat de deegstukken voldoende rijzen. Wanneer deeg uit drie van de vijf gaten in de beschuitdoppen te zien is, heeft het genoeg gerezen.