Beschuit hoort een gelijkmatige, goudgele kleur te hebben, die constant is bij al het beschuit in een verpakking. Ongelijk gekleurd beschuit kan zorgen voor een andere textuur en daarmee mondgevoel. Mogelijke oorzaken voor ongelijke kleuring kunnen zijn:

  • De gebruikte soort oven. Sommige ovens hebben plekken waar producten meer kleuren dan op andere plaatsen. Dit is ook afhankelijk van het soort oven. Een rotatieoven heeft hier doorgaans minder last van dan een inschietoven. Eventueel kunnen bakplaten gedurende het bakproces handmatig worden gedraaid om de kleuring handmatig bij te sturen. Belangrijk is het om de beschuitbollen al gelijkmatig te bakken, omdat bij een tweede bakproces de kleuring verder gaat.
  • Het door elkaar halen van de onder- en bovenkanten van de beschuitbollen. Omdat beschuitbollen onder doppen worden gebakken, kan er tijdens het eerste bakproces een verschil in kleuring tussen de onder- en bovenkant van de beschuitbol plaatsvinden. Door een hogere kapwarmte kunnen verschillen die ontstaan door de doppen worden gecompenseerd, al blijven er toch verschillen bestaan. Door een onderscheid te maken tussen de twee helften kunnen deze bij het tweede bakproces gelijkmatiger worden gebakken.