Als het zanddeegproduct te bros is, komt dit doordat er te veel werkende stof is toegevoegd. Als er minder vetstof aan het deeg is toegevoegd kan het product minder bros zijn. Om dat product toch bros te laten worden, worden aan het zanddeeg ‘werkende stoffen’ toegevoegd. Die laten het product ‘omhoogwerken’ oftewel rijzen. Ze geven bij verwarming gassen af, waardoor het volume van het gebakken product zal toenemen. Enkele werkende stoffen zijn:

  • Dubbelkoolzure soda;
  • Ammonium;
  • Gemengd bakpoeder.