Het verlagen van de hoeveelheid acrylamide in bakkerijproducten (brood, koekjes, crackers en knäckebröd) is mogelijk. Met deze maatregelen kan het gehalte worden verlaagd.

  • Kijk kritisch naar ingrediënten, recepten, productiemethoden en productkwaliteit.
  • Gebruik ingrediënten die minder asparagine of reducerende suikers bevatten.
  • Vervang fructose zo veel mogelijk door glucose. Glucose reageert minder snel dan fructose. Gebruik wel een glucosestroop met een laag fructosegehalte.
  • Pas op met bewerkte ingrediënten die een hoog acrylamide gehalte kunnen hebben, omdat dit ook van invloed kan zijn op het gehalte in het eindproduct.
  • Vervang ammoniumbicarbonaat door andere rijsmiddelen, bijvoorbeeld in harde zoete biscuit of in speculaas.
  • Verleng de rijstijd.
  • Gebruik het enzym asparaginase tijdens de bereiding van bijvoorbeeld knäckebröd, biscuit of ontbijtkoek. Dit enzym breekt asparagine af, de bouwsteen voor acrylamide.
  • Bak de korst niet te donker af, door de tijd en temperatuur van het bakproces goed op elkaar af te stemmen.
  • Bak producten langer bij een lagere temperatuur, zonder dat het vochtgehalte verandert. In droge producten wordt relatief snel acrylamide gevormd.