In het Warenwetbesluit Meel en brood staan de eisen van de hoeveelheid droge stof in een half en een heel brood. Meerdere factoren zijn van invloed op het uiteindelijke afweeggewicht. Dit betreft de gebruikte receptuur, droge stof van de gebruikte grondstoffen en eventuele toegepaste decoratie.

Met behulp van de droge stof berekening is te berekenen wat de afweeggewichten moeten zijn. Het is belangrijk om te weten of er wordt voldaan aan de wet en of er veel wordt weggegeven.

Het gehalte droge stof wordt vaak afgekort tot ds en het wordt uitgedrukt in massaprocenten, ofwel de massa aan droge stof gedeeld door de totale massa van de stof.

Meting van het drogestofgehalte gebeurt met behulp van chemische analysemethoden. Dit moet erg nauwkeurig gebeuren en moet worden uitgevoerd in een laboratorium, niet in een bakkerij. Maar hoe weet je dan als bakker of je broden voldoen aan de wettelijke eis? De meeste softwareleveranciers hebben hiervoor (gratis) tools beschikbaar. In die programma’s kunnen de ingrediënten van het recept worden ingevoerd in grammen of procenten. Het programma berekent vervolgens het gewicht droge stof per brood.