Holle macarons hebben grote gaten in de koekjes, waardoor het lijkt alsof er een grote luchtbel is ontstaan. Door deze grote gaten zijn deze macarons erg gevoelig voor breuk en ontbreekt het taaie karakter. Door de lichtste aanraking kan de macaron al breken.

Mogelijke oorzaken zijn:

  • Het eiwit is te ver opgeklopt. Het eiwit is geschift, waarbij het water zich van het eiwit afscheidt. Te ver opgeklopt eiwit is te herkennen aan vlokkerig schuim. Een goed opgeklopt eiwit hoort stijven pieken te hebben, een geheel te zijn en een mooie glans te hebben.
  • De oventemperatuur is te hoog. Hierdoor garen de macarons sneller aan de buitenkant dan aan de binnenkant. De binnenkant is nog niet voldoende stevig wanneer de macarons uit de oven komen. Dit zorgt ervoor dat de binnenkant van de macaron ineen zakt en er een holle macaron ontstaan. Zet de temperatuur van de oven lager en bak de macarons geleidelijk voor een langere tijd.
  • De macarons hebben te lang gerust. Tijdens het rusten wordt er een huidje op de macarons gevormd. De rustperiode is afhankelijk van het recept en de luchtvochtigheid. Een periode van 30-60 minuten is doorgaans voldoende.