Het vlechten is een manier om een decoratieve vorm te geven aan een brood. De verschillende vormen worden samengesteld uit strengen deeg, die vooraf op de juiste lengte moeten worden gerold. Belangrijk is dat de deegstrengen hetzelfde gewicht hebben, tot dezelfde lengte zijn gerold en dezelfde vorm hebben, om voor een mooi eindproduct te zorgen.

Een hoge vijfvlecht is een variant van de vijfvlecht en wordt ook gemaakt met vijf strengen. Het vlechten ervan gaat als volgt:

  • Leg de vijf strengen met één uiteinde bij elkaar op de werkbank en druk ze licht samen.
  • Om de stappen van het vlechten duidelijk te maken worden de plaatsen van de strengen van links naar rechts genummerd van één tot en met vijf.
  • Leg streng vijf over streng twee.
  • Leg streng één over streng drie.
  • Leg streng drie onder streng twee door.
  • Herhaal voorgaande drie stappen totdat het einde van de strengen is bereikt.
  • Na het afvlechten wordt het brood een kwartslag naar links omgedraaid. Zet de uiteinden van de strengen vast en werk deze netjes weg onder het deeg.