Het vlechten is een manier om een decoratieve vorm te geven aan een brood. De platte viervlecht is een variant op de viervlecht. Bij het vlechten van de platte viervlecht wordt gebruik gemaakt van vier strengen. Voor een samengestelde platte viervlecht worden zes strengen gebruikt, waarbij er bij twee strengen dubbel worden genomen. Het vlechten van de platte viervlecht gaat als volgt:

  • Leg de vier, of zes, strengen naast elkaar op de werkbank en druk ze aan de bovenkant samen.
  • Om de volgorde van vlechten gemakkelijk uit te leggen, worden de plaatsen van de strengen van links naar rechts genummerd van één tot en met vier. Bij de samengestelde viervlecht worden bij plaats één en drie elk twee strengen gelegd die samen worden gepakt bij het vlechten.
  • Begin bovenaan met vlechten.
  • Leg streng één over streng twee.
  • Leg streng vier onder streng drie door en over streng twee.
  • Herhaal voorgaande twee stappen totdat het einde van de strengen is bereikt en druk de uiteinden samen.
  • Draai de viervlecht om zodat de onderkant boven komt te liggen.