Gevulde broden hebben over het algemeen een hoger suikergehalte, waardoor ze sneller kleuren en hierbij kunnen doorslaan. Behalve dat het minder aantrekkelijk is, kan dit de smaak ook negatief beïnvloeden en een bittere smaak aan het brood afgeven.

Mogelijke oorzaken voor een donkere onderkorst zijn:

  • Het product is te lang gebakken. Het brood heeft te veel warmte gehad, waardoor er te veel kleuring is ontstaan op het brood. Bak het product korter of eventueel op een lagere temperatuur om te voorkomen dat de onderkorst te donker kleurt.
  • Het product heeft te veel onderwarmte of vloerwarmte gehad. Door een sterkere vloerwarmte in de oven, krijgt de onderkant van het brood in verhouding te veel warmte. De onderkorst kleurt sneller in vergelijking met de bovenkorst en kan te donker worden. Zet de vloerwarmte in de oven lager of zorg dat de onderkant van het brood minder snel in aanraking komt met de vloer van de oven.
  • Er is geen of te weinig siliconenpapier op de bakplaat gebruikt. Deze zorgt ervoor dat een deel van de warmte afkomstig van de bakplaat wordt gedempt.