Wanneer er sprake is van biologisch bederf, wil dit zeggen dat de chocoladeproducten of chocoladecouverture zijn geïnfecteerd. Ondanks controle bij de productie van chocoladecouverture, kan deze worden geïnfecteerd door bijvoorbeeld spinsels, uitwerpselen en soms zelfs levende rupsjes. Deze afwijking is niet te corrigeren, chocoladecouverture waarbij sprake is van biologisch bederf kan beter worden weggegooid.

Een aantal mogelijke manieren om biologisch bederf te voorkomen zijn:

  • Houd geen grote voorraden aan en maak gebruik van het FIFO-principe (first-in-first-out). Op deze manier wordt de chocoladecouverture niet te lang opgeslagen en bestaat er een kleinere kans op infectie bij de opslag.
  • Sla de chocoladecouverture op in ruimten waar geen direct zonlicht is, maar het niet al te donker is. Direct zonlicht zorgt voor warmte en kan net zo goed als donkere ruimten insecten trekken.
  • Maak de opslagruimte regelmatig schoon. Zo krijgt vuil en insecten niet de kans om de chocoladecouverture te infecteren.
  • Gebruik geen geïnfecteerde chocoladecouverture. Door de chocoladecouverture toch te verwerken, raakt het uiteindelijke product ook besmet. Gebruik alleen kwalitatief goede producten.