Een goede vloerkorst is belangrijk bij gevulde broden, omdat deze door de vulling vaker al een zachter en vochtiger kruim hebben. De vloerkorst zorgt hierbij voor een goede balans.

Mogelijke oorzaken voor gebrek aan voldoende vloerkorst zijn:

  • De vloerwarmte is te laag. Door de lagere temperatuur van de vloer krijgt het brood niet voldoende warmte om een goede vloerkorst te ontwikkelen. Het vocht verdampt onvoldoende, waardoor een stevige korst zich minder of niet laat vormen. Stel de vloerwarmte hoger in zodat er meer warmte in contact komt met de onderkant van het brood.
  • De bakplaat is bekleed met een te dikke laag papier. Het brood krijgt hierdoor minder directe vloerwarmte, waardoor er minder vloerkorst zal ontstaan. Gebruik minder of geen papier om de vloerwarmte zoveel mogelijk door te kunnen laten.