Een additief is een stof die wordt toegevoegd aan een product om het mooier, langer houdbaar, luchtiger of dikker te maken.

In de wet, de additievenverordening, staat beschreven wanneer een stof wordt gezien als additief:

  • stoffen met of zonder voedingswaarde;
  • stoffen die op zichzelf gewoonlijk niet als voedsel worden gegeten of gedronken;
  • stoffen die normaal gesproken niet als kenmerkend voedselingrediënt worden gebruikt;
  • stoffen die voor technologische doeleinden bij het vervaardigen, verwerken, bereiden, behandelen, verpakken, vervoeren of opslaan bewust aan het product wordt toegevoegd, met als (redelijkerwijs te verwachten) gevolg dat de stof zelf of bijproducten ervan, direct of indirect, een bestanddeel van die levensmiddelen wordt.

In principe worden alle additieven met een (technologische) functie in het eindproduct als ingrediënt beschouwd en daarom ook vermeld in de ingrediëntenlijst.