Likeurinterieurs zijn vloeibare vullingen van suikerstroop met likeur die in bonbons worden gebruikt. Ze kunnen worden bereid door middel van poederbakken of door het gebruiken van speciale vormen waarin de likeur in holle chocolade wordt gegoten en op een speciale manier wordt afgesloten met chocoladecouverture. Een voorbeeld van bonbons met likeurinterieur zijn rumbonbons en likeurflesjes.
Likeurinterieurs worden gemaakt van de volgende grondstoffen:

  • Suiker. Hier wordt een fijne en zeer zuivere kristalsuiker voor gebruikt. Een te grove suikersoort kan ervoor zorgen dat het product sneller uitkristalliseert.
  • Water. 
  • Likeur of gedistilleerde drank. Bij een te laag alcoholpercentage kan de likeur worden aangevuld met 96% alcohol. Een aantal veelgebruikte alcoholische dranken zijn marasquin, cognac, rum, crème de cacao en Curaçao.

Het vervaardigen van likeurinterieurs is kostbaar en vereist een precieze techniek. De wand van het likeurinterieur behoort dun te zijn, zodat er genoeg is om de vulling te kunnen verwerken zonder dat het karakter verloren gaat. Het verstoren van de suikerstroop kan zorgen voor ongewenste kristallisatie, waardoor de kenmerkende vloeibare kern verdwijnt en er grove kristallen in de vulling ontstaan.