Dragant is een suikerdeeg dat wordt gebruikt voor het maken van hagelwitte showstukken. Na het drogen wordt dragant hard en breekbaar. Onbedoelde scheuren die zijn ontstaan in een werkstuk van dragant kunnen het strakke uiterlijk teniet doen.

Een mogelijke oorzaak voor het ontstaan van scheuren is:

  • De dragant is te veel gedroogd tijdens het verwerken. Met name dunne en kleine stukken dragant zullen snel drogen tijdens het verwerken en kunnen zo gaan scheuren. Voor kleine werkstukken, zoals bloemen, kan er eventueel een derde deel rolfondant door de dragant worden gewerkt, zodat de massa langer plastisch en beter verwerkbaar blijft. Zorg er daarnaast voor dat er snel wordt gewerkt, zodat het drogen zo veel mogelijk wordt beperkt.
  • De dragant is te droog geworden tijdens het bewaren. Bewaar de dragant na het aanmaken onder plastic, glas of metaal. Dit zorgt ervoor dat de dragant minder goed droogt. Probeer alleen de benodigde hoeveelheid dragant aan te maken voor het benodigde werkstuk om te voorkomen dat het te veel droogt.