Het uitvloeien van vetstof zorgt niet alleen voor een vet product, maar kan ook een negatief effect hebben op de structuur van het product.

Mogelijke oorzaken voor het uitvloeien zijn:

  • De rijskasttemperatuur is te hoog, waardoor de vetstof te zacht wordt en bij verhitting sneller uit het deeg vloeit. Om te voorkomen dat de vetstof te zacht wordt, kan de temperatuur van de rijskast worden aangepast. Een verschil van maximaal 6°C met de deegtemperatuur kan uitvloeien van vetstof voorkomen.
  • Het deeg is te weinig of te dik getoerd. Hierdoor is onvoldoende laagvorming in het deeg ontstaan.
  • Er is te koude vetstof gebruikt bij het toeren. Het temperatuurverschil tussen de vetstof en het warmere deeg zorgt ervoor dat de vetstof sneller zacht wordt en bij het bakken meer kans heeft op uitvloeien. Zorg ervoor dat een stevige vetstof wordt gebruikt en dat deze dezelfde temperatuur heeft als het deeg.
  • Het deeg is te snel getoerd. De vetstof kan te zacht worden, waardoor deze sneller uitvloeit.
  • Het deeg is te warm. Net als bij een te hoge rijskasttemperatuur, beïnvloedt dit de stevigheid van de vetstof.