De Algemene voorwaarden van Bakkerspedia, hebben tot doel een veilige en aangename kennisomgeving te bieden voor alle gebruikers.

 • De betrokken partijen bij Bakkersbrein zijn; Nationale Bakkerij Academie, Sociaal Fonds Bakkersbedrijf en Nederlandse Brood en Banketbakkers Ondernemersvereniging.
 • De organisatie bestaat uit Nationale Bakkerij Academie. Bij vragen, opmerkingen of andere zaken dient contact te worden opgenomen met de organisatie. Zie contact.
 • Geen van de betrokken partijen is aansprakelijk te stellen voor eventuele technische fouten, inhoudelijke fouten, spelfouten, onjuiste tekst of andere onvolkomenheden in de kennisbank.
 • Bakkerspedia is in eerste instantie bedoeld voor werknemers en werkgevers en daarnaast voor leerlingen en docenten in de Bakkerijbranche. Echter kan de kennisbank door iedereen – na registratie – worden gebruikt.

Gebruik Bakkerspedia

 • Iedere gebruiker dient een gratis account aan te maken.
 • De organisatie biedt geen garantie en is ook niet verplicht om de inlog/ accountgegevens te achterhalen.
 • Na het inloggen kan iedere deelnemer artikelen bekijken, vragen stellen en verbetervoorstellen doen.
 • De organisatie heeft het recht om vragen die niet passen binnen het kader van Bakkerspedia, bv vragen naar recepten, onbeantwoord te laten.
 • De organisatie heeft het recht om wijzigingen die niet breder in de branche gedragen worden, niet in de artikelen op te nemen.

Privacy

 • Het registratieproces verplicht alle deelnemers om een e-mailadres te geven. De informatie wordt gebruikt om het recht op toegang tot de kennisbank te bevestigen. In voorkomende gevallen, zoals bij het beantwoorden van vragen of het inzetten als kennismanager, wordt het e-mailadres gebruikt om contact op te nemen. De organisatie zal geen e-mailadressen openbaar publiceren of aan derden ter beschikking stellen.
 • De e-mailadressen worden naast recht op toegang ook gebruikt voor het verstrekken van informatie over Bakkerspedia, zowel technische ontwikkelingen als kennisinhoudelijke zaken.
 • De gebruiker heeft op verzoek het recht om de ter zake van de gebruiker door Bakkerspedia geregistreerde persoonsgegevens in te zien. Deze persoonsgegevens kunnen op verzoek van de desbetreffende gebruiker enkel door de Organisatie worden verwijderd.

Tot slot

 • Indien de gebruiker zich niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden, dan wordt deze per e-mail gewaarschuwd. Deze waarschuwing betekent dat de gebruiker tijdelijk geen gebruik kan maken van Bakkerspedia. Als de gebruiker na deze waarschuwing de Algemene Voorwaarden opnieuw schendt, wordt de toegang tot Bakkerspedia voor langere tijd geblokkeerd.
 • De organisatie houdt zich het recht voor om een bericht op elk moment te verwijderen om welke reden dan ook. Daarnaast behoudt de organisatie zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Deze Algemene Voorwaarden zijn in Nederland tot stand gekomen.

Contact

Nationale Bakkerij Academie
T: 0317 – 47 12 03
E: info@nationalebakkerijacademie.nl